נזיקין, ביטוח וביטוחי משנה

למשרד ניסיון ומומחיות רבת שנים בתחום הביטוח וביטוחי משנה, הן בישראל והן בחו"ל. המשרד מייצג את חברות הביטוח המובילות בישראל וכן חברות ביטוח זרות בתביעות ביטוח רבות ובנושאים נלווים. המשרד מתמחה בייצוג משפטי בנושאי ביטוח, נזיקין, תביעות חבויות, תאונות עבודה, חשיפה לחומרים מסוכנים, תביעות רכוש, אחריות מקצועית וחבות דירקטורים ונושאי משרה. צוות המשרד היה ועודנו מעורב במקרי הביטוח המורכבים ביותר,


רשלנות רפואית

המשרד מוביל בתחום ייצוג של רופאים ומוסדות רפואיים בפני ערכאות שיפוטיות ובפני ועדות בדיקה של משרד הבריאות. המשרד טיפל במאות תביעות מורכבות בנושא זה, הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה הרפואית. המשרד עומד בקשר ישיר ורציף עם בכירי הרופאים בישראל, ומתמחה בחקירת מומחים רפואיים ובניהול סיכונים של מוסדות רפואיים שונים.


ייצוג בעלי מקצוע בתחומי ההנדסה, הבניה, חבות המוצר והאחריות המקצועית

המשרד מייצג חברות ביטוח ובעלי מקצוע בתחום ההנדסה, ובכללם חברות קבלניות, אדריכלים, קונסטרוקטורים, שמאים ומהנדסים. המשרד מתמחה במתן ייעוץ למבטחים ולמבוטחים בכל הקשור לפוליסות לביטוח עבודות קבלניות ופוליסות חבות מוצר. למשרד התמחות עשירה בכל הקשור לניהול תיקים אלו בבתי המשפט.


תביעות בגין זיהום, איכות הסביבה וחבות המוצר

בטיפול בתביעות נזקי גוף עקב חשיפה לחומרים מסוכנים וחבות המוצר, מונה המשרד לייצג תאגידים שונים בתביעות חשיפה לחומרים מסוכנים ובתביעות חשיפה או נזקים עקב מוצרים פגומים. המשרד מנהל את התיקים הגדולים והמורכבים ביותר בתחום זה.


ייצוג עיריות וועדות תכנון ובניה בכל רחבי הארץ

במשרד מחלקה ענפה ומנוסה המתמחה בייצוג משפטי של עשרות רשויות מקומיות וועדות תכנון ובניה ברחבי הארץ, בייחוד בתביעות נזיקין ובתביעות כספיות בהיקפים גדולים. תביעות אלו מקיפות נושאים רבים במישור המוניציפאלי ובתחום התכנון והבניה, הליכי רישוי, ביצוע צווי הריסה, מיצוי הליכים תכנוניים, אחריות הרשות לנושאי בטיחות, אחריות מקצועית וכללית של הרשות, אחריות נושאי משרה ברשות, הליכים פליליים ותביעות אישיות כנגד נושאי משרה ברשות.


ייצוג משפטי, גישור ובוררות

המשרד עתיר ניסיון בתחום הליטיגציה ועורכי הדין בו מטפלים במאות תביעות המתנהלות בבתי המשפט בכל רחבי הארץ, בבוררויות, בגישורים ובכל סוגי ההליכים בתחומי ההתמחות השונים. למשרד גם ניסיון רב ביישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, ועו"ד אלרום ממונה פעמים רבות על ידי בתי המשפט לשמש כמגשר וכבורר.


תביעות כספיות וחוזיות ותובענות ייצוגיות

המשרד מייצג לקוחות בתביעות שונות הנוגעות לעילות חוזיות ולתביעות כספיות. במסגרת זו מייצג המשרד נתבעים ותובעים, מנהל תובענות ייצוגיות בתחומים שונים ומייצג את חברות הביטוח בניהול תביעות שיבוב במגוון רחב של תחומים ונושאים.